SDO 100 jaar

Koninklijke onderscheiding

 Koninklijke
 Erepenning

 11-11-2017

 

 

SDO FBLogo 40SDO TwitterLogo 40

Mededeling Bestuur

Zoals aangekondigd in een eerder bericht hebben wij als SDO bestuur tijdens ons regulier overleg van woensdag 11 april afspraken gemaakt over de taakverdeling binnen het bestuur. Naast de bestaande functies/rollen zijn we ook van mening dat het gegeven de huidige situatie nodig is om het bestuur uit te breiden met 2 extra bestuursleden.

De 2 extra rollen/functies die we zien zijn:

  1. Bestuurslid Algemene zaken, voor het oppakken van taken waar de overige bestuursleden niet aan toekomen, dit kan heel breed zijn.
  2. Bestuurslid PR en Communicatie, denk aan SDO Online, en dan niet enkel de site, maar ook alle sociale media, twitter, Instagram facebook etc., waarbij Public Relations en communicatie centraal staat.

De samenstelling en takenverdeling van het bestuur is als volgt:

Dagelijks bestuur:

Voorzitter bestuur SDO                                Jan van Houten

Penningmeester                                          Ronald Elenbaas

Secretaris                                                   John van Gog (tevens vicevoorzitter)

Bestuursleden:

Voorzitter voetbalzaken                              Leo Weidenaar

Voorzitter Vrijwilligers commissie            Vacant

Voorzitter Technische Commissie            Ap Hartog

Bestuurslid algemene zaken                      Rene Zoetekouw

Voorzitter sponsorcommissie                    Rob van Velzen

Voorzitter PR en Communicatie                Vacant

Hoofd Sponsors

Copyright © 2018. All Rights Reserved.