SDO 100 jaar

Koninklijke onderscheiding

 Koninklijke
 Erepenning

 11-11-2017

 

 

SDO FBLogo 40SDO TwitterLogo 40

Huis- en gedragsregels

Huis - en gedragsregels over alcohol in de S.D.O. kantine en op het S.D.O. sportcomplex.

 • Verstrekken van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden.
 • Behoudens de vastgestelde tijden waarop alcohol mag worden verstrekt is het niet toegestaan op het onderstaand tijdstip en bij de volgende gelegenheden alcoholhoudende dranken te verstrekken:
 • Op dagen dat er een jeugdtoernooi voor spelers jonger dan 18 jaar wordt gehouden, tot 15.00 uur.
 • Bij overige speciaal voor de jeugd georganiseerde evenementen bijv. Kindercarnaval of St. Nicolaasviering.
 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te nuttigen in de kantine of elders op het terrein / in het complex van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende drank of anderszins uit de kantine verkregen alcoholhoudende drank, elders (bijvoorbeeld in de kleedkamers)  te nuttigen dan in de kantine of op het daarbij behorende terras.
 • Er wordt geen alcohol verstrekt aan:
  -
  Leiders, begeleiders, trainers, chauffeurs en scheidsrechters van jeugdteams, direct voor - en tijdens het uitoefenen van hun functie;
 • Leidinggevenden en barmedewerkenden drinken geen alcohol gedurende hun bardienst.
 • (Prijs) acties die het gebruik van alcohol stimuleren, zoals happy hours, meters bier en rondjes van de zaak zijn in de kantine niet toegestaan
 • Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van
  alcoholvrije drank gepromoot, onder andere door die, zoveel als mogelijk is, goedkoper aan te bieden dan alcoholhoudende drank.
 • Het bestuur wil in het algemeen voorkomen dat personen met méér dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Aan personen die “in kennelijke staat” verkeren mag geen alcohol worden verstrekt.
 • Personen die agressie of ander bedreigend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger gesommeerd de kantine terstond te verlaten.
  Versie sept. 2017

Hoofd Sponsors

Copyright © 2018. All Rights Reserved.