SDO 100 jaar

Logo SDO 100 jarig 04.07.16 goedgekeurd

Activiteiten
100 jarig
bestaan
klik op het logo

SDO FBLogo 40SDO TwitterLogo 40

Keepersinformatie

Keepersnieuws

Beste keepers en ouders,
Zoals inmiddels bekend is onze top-keeperstrainer Menno door ziekte enige tijd uit de roulatie. Ook toen wij als collega s het nieuws vernamen, was onze vraag: hoe nu verder?
Wij zijn bij elkaar geweest en zijn tot de volgende oplossing gekomen :

Lees meer...

Keepersnieuws

In de allereerste plaats willen wij jullie onze excuses aanbieden voor de verwarring van vorige week. Op het allerlaatste moment werd de keeperstraining afgelast vanwege de terreinsomstandigheden, we hebben wel een aantal keepers kunnen bereiken, maar helaas niet iedereen. Ook konden wij het niet meer op tijd op de site vermelden vanwege een misverstand en hebben wij webmaster Johan niet op tijd kunnen bereiken.

Lees meer...

Keepers warming-up

Voor de keepers binnen SDO is er een aparte warming-up (zonder bal) gemaakt. Hiervoor is gekozen, omdat keepers andere spiergroepen moeten opwarmen dan veldspelers. Daarnaast is het voor veldtrainers en spelers vaak een onbekend gegeven hoe belangrijk de warming-up voor een keeper is. De belasting op het lichaam van keeper is groot en anders dan voor veldspelers. Mede hierdoor is een warming-up gemaakt dat de keeper optimaal opwarmt alvorens hij over gaat tot het verwerken van een bal.

Het inschieten met de bal is een moment om een gevoel van “onverslaanbaar” te creëren. Het is belangrijk dat de keeper voor aanvang met een goed gevoel aan de wedstrijd begint. Dit is voor iedere keeper anders, waardoor wij enkel adviseren. Wij adviseren keepers altijd de volgende oefeningen te verrichten:
 • Kort recht op me af warm schieten ca. 5 á 9 meter.
 • Recht op de me af en omstebeurt in de hoeken  warm schieten ca. 11 á 16 meter.
 • Voorzetten links en rechts, eventueel  met aanvaller.
 • Lange ballen vanaf de grond en handen.
 • Serie van 3 ballen op de 16 meter. Zodra de 1ste bal erin gaat of naast moet de serie overnieuw.  Het gaat om het gevoel om alles te pakken dus deze serie moet volle bak op de goal. Pak je de eerste serie alles ga je naar binnen om je wedstrijd klaar te maken.

Met sportieve groet,
Het Keeperstrainersteam

De warming-up ziet er als volgt uit: klik hier

Keepers beleidsplan

Het beleidsplan is is op dit moment in afrondende fase. De keepersstaf heeft dit beleidsplan volledig geformulueerd en op papier gezet. Op dit moment ligt dit document ter goedkeuring bij de TC. Na goedkeuring van TC zal er een document ter inzage aanwezig zijn, indien dit gewenst is.

Spelregels Keeperstraining voor de keepers

Tijdens de keeperstrainingen gelden een aantal spelregels. Deze hebben wij puntsgewijs benoemd.

 • Elke keeper dient zich voor de volle 100% in te zetten tijdens trainingen.
 • Elke keeper dient zich normaal te gedragen tijdens de training/wedstrijd, want elke vorm van misdragingen zal volgen met een disciplinaire straf en/of melding het bestuur.
 • Elke keeper dient tijdens de trainingen/wedstrijden normaal om te gaan met de daarvoor beschikbaar gestelde materialen.
 • Alle materialen worden door de keepers naar en van het veld meegenomen en weer opgeborgen.
 • Elke keepersgroep dient na gebruik van de kleedkamers deze schoon achter te laten.
 • Elke keeper zelf verantwoordelijk is voor zijn waardevolle spullen in de kleedkamer. SDO is daar niet verantwoordelijk voor. De kleedkamer gaat wel op slot, maar wij adviseren de keepers om geen waardevolle spullen mee te nemen.
 • Elke keeper die komt trainen is minimaal 15 minuten voor aanvang van de training al aanwezig. Tijd is tijd, dus aan te laat komen zitten consequenties vast. Deze worden door de betreffende keeperstrainer vastgesteld. Bij herhaaldelijk te laat komen en/of onacceptabel gedrag volgt er een sanctie.
 • Kijk voor aanvang altijd even op de website: http://www.sdobussum.nl/keepers om te zien of de training is afgelast of gewijzigd. Hier komt alle benodigde informatie te staan. De trainers zullen dan ook niet zelf afbellen, alle informatie staat op de site.
 • Elke keeper is verplicht om tijdens trainingen scheenbeschermers en voetbalschoenen te dragen. Er word ook verwacht dat elke speler normale schoenen bij zich heeft voor de training wanneer de velden slecht of hard zijn.
 • Keepers die ergens een probleem mee hebben worden geadviseerd hier niet mee rond te blijven lopen, maar hierover een gesprek aan te gaan met de trainer. Worden de problemen niet opgelost, schakel dan de hoofdtrainer in.
 • Als je een lichte blessure hebt en toch wil trainen overleg je dit eerst met de keeperstrainer. Wanneer je blessure langdurig is hou je ons op de hoogte van je herstel.

Let op! Het is verboden om op het kunstgras met ijzeren noppen te trainen, zorg dus ook voor gewone voetbalschoenen. Dit in verband de afwisseling in trainingsvelden.

Elke keeper is verplicht om bij verhindering van de training dit op tijd door te geven aan de trainer.

Dit dient vóór 17.00 uur bij de keeperstrainer te worden gemeld.

DI T  D I E N T  T E L E F O N I S C H  T E  G E B E U R E N ! ! !

Wordt er niet opgenomen, spreek dan de voicemail in en probeer dan ook een andere trainer te bereiken.

Klik hier voor pdf versie van de spelregels

Copyright © 2017. All Rights Reserved.